Swissflex

wettelijke bepalingen

Adres

Recticel Bedding (Schweiz) AG

Hoofdzetel:
Bettenweg 12
CH-6233 Büron
Tel +41 41 935 01 11
Fax +41 41 935 04 91

E-mail: info@swissflex.com
Geregistreerd Luzern (CH)
Registernr. CH-247.3.000.096-2
Btw-nr.: 601072

Vestiging Flüh:
Talstrasse 72
CH-4112 Flüh
Tel +41 61 735 35 35
Fax +41 61 735 35 00

Inhoud webpresentatie


De informatie die op de internetpagina´s van Recticel Bedding (Schweiz) AG ter beschikking wordt gesteld is naar onze mening zorgvuldig geselecteerd en betrouwbaar. Recticel Bedding (Schweiz) AG is echter niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie.

Aansprakelijkheidsclaims jegens Recticel Bedding (Schweiz) AG op basis van materiële of ideële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de aangeboden informatie, bijvoorbeeld schade die door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie is veroorzaakt, worden in principe afgewezen.
 

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van Recticel Bedding (Schweiz) AG vallen, kan er alleen sprake zijn van aansprakelijkheid als Recticel Bedding (Schweiz) AG op de hoogte was van de inhoud en het technisch en redelijkerwijs mogelijk was om het gebruik van onrechtmatige informatie te verhinderen.

Recticel Bedding (Schweiz) AG verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links geen herkenbare onwettige inhoud op de gelinkte sites stond vermeld. Recticel Bedding (Schweiz) AG heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de websites waarnaar gelinkt of verwezen wordt. Daarom nemen wij hierbij uitdrukkelijk afstand van de inhoud van alle websites waarnaar gelinkt of verwezen wordt die gewijzigd wordt na het plaatsen van de links. Deze verklaring geldt voor alle op de eigen website geplaatste links en verwijzingen, en voor bijdragen van derden in de door Recticel Bedding (Schweiz) AG beschikbaar gestelde gastenboeken, discussieforums, overzichten van links, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waarop externe schrijfrechten van toepassing zijn.

Alleen de aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen, is aansprakelijk voor onwettige, foutieve of onvolledige informatie, en met name voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van dergelijke aangeboden informatie, en niet degene die alleen door middel van links naar deze informatie verwijst.
 

Auteurschap en handelsmerken

Recticel Bedding (Schweiz) AG streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, audio- en videobestanden en teksten te respecteren, zelfgemaakte grafieken, audio- en videobestanden en teksten te gebruiken, of royaltyvrije grafieken, audio- en videobestanden en teksten te gebruiken.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken vallen onverminderd onder de bepalingen van het geldende merkenrecht en het eigendomsrecht van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. Op basis van de vermelding alleen kan niet worden geconcludeerd dat het handelsmerk niet door de rechten van derden worden beschermd.

Het auteursrecht van openbaargemaakte, door medewerkers van Recticel Bedding (Schweiz) AG zelf vervaardigde objecten berust bij Recticel Bedding (Schweiz) AG of de respectievelijke auteur. Het verveelvoudigen of gebruiken van dergelijke grafieken, audio- en videobestanden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Recticel Bedding (Schweiz) AG.
 

Privacybeleid

Op de website kan de mogelijkheid bestaan om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op te geven zodat er met een bepaalde persoon contact opgenomen kan worden. Het opgeven van deze gegevens door de gebruiker gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Alle persoonlijke gegevens die onder bepaalde omstandigheden in ons bezit zijn, worden zorgvuldig door ons behandeld in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens over bepaalde natuurlijke personen, of gegevens waarmee deze personen geïdentificeerd kunnen worden. Een persoon is identificeerbaar als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een e-mailadres zijn.
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming stellen wij ons tot doel om geen of zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken of gebruiken.

Aanvullende informatie::
Om u gepersonaliseerde informatie aan te kunnen bieden, kunnen websites gebruikmaken van cookies. Cookies zijn bestanden die de website naar uw browser stuurt en die vervolgens op uw systeem worden opgeslagen. De instellingen van de browser die u gebruikt, bepalen of cookies wel of niet worden geaccepteerd. Dit betekent dat u door middel van uw instellingen kunt bepalen of cookies geweigerd worden, of dat ze bijvoorbeeld alleen worden geaccepteerd als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
 

Rechtsgeldigheid

De rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsbeperking

Het gebruik van deze website is alleen toegestaan in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden. Deze aansprakelijkheidsbeperking moet opgevat worden als onderdeel van de website van Recticel Bedding (Schweiz) AG. Indien bepaalde delen of afzonderlijke formuleringen van de bovenstaande tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, heeft dit geen invloed op de overige delen van dit document, hun inhoud en hun geldigheid.

© 2014 Recticel Bedding (Schweiz) AG
 
Layout and Concept: FEUER AG, München
Programming: DIE INNOVATIVEN GmbH, München