Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website

 

Laatst bijgewerkt op 28 februari 2018

 

 

Toepassingsgebied

U bezoekt de website van Recticel Bedding (Schweiz) AG, gevestigd te Bettenweg 12, 6233 Büron (Switzerland) en ingeschreven onder nummer CH-247.3.000.096-2 (hierna: 'Recticel').

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

 

Content

Recticel brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

Recticel behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Recticel garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Recticel zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Recticel de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Recticel heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Recticel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

 

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Recticel verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Recticel.

 

Gegevensprivacy

Raadpleeg onze privacyverklaring.

 

Aansprakelijkheid

Recticel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Recticel kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

 

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Switzerland recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Büron.