Gebruiksvoorwaarden voor de website


Laatst bijgewerkt: 28 februari 2018

 

Toepassingsgebied

U bezoekt de website van Aquinos Bedding Switzerland AG, geregistreerd in Zwitserland, Bettenweg 12, 6233 Büron, onder het nummer CH-247.3.000.096-2 (hierna te noemen "Aquinos").

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.


INHOUD (=INHOUD)

Op deze website informeren wij, Aquinos, u over onze organisatie en de producten en diensten die wij aanbieden.

Aquinos behoudt zich het recht voor om deze website en de volledige inhoud ervan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Wij hebben er alles aan gedaan om de inhoud van deze website zo nauwkeurig mogelijk te maken. Aquinos garandeert echter niet de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of bruikbaarheid van de informatie.

Deze website kan links bevatten naar externe websites. Als u deze links gebruikt, verlaat u onze website. Zelfs als Aquinos zelf deze links heeft aangemaakt of goedgekeurd, betekent dit niet dat Aquinos de inhoud van de externe websites goedkeurt of de eigenaars ervan ondersteunt. Aquinos heeft geen controle over de inhoud van de gelinkte websites en aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Aquinos is niet aansprakelijk voor de websites van derden, hun inhoud of functies.


Intellectueel eigendom

Deze website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, handelsmerken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, grafieken en andere onderdelen op deze site) zijn auteursrechtelijk beschermd. Aquinos verbiedt u om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aquinos enig onderdeel te gebruiken, te kopiëren, weer te geven, te publiceren, te verwijderen, aan te passen, etc., hetzij gedeeltelijk of in gewijzigde vorm en op welke manier dan ook.


Privacybeleid

Lees onze privacy policy.


Aansprakelijkheid

Aquinos is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van deze website (bijv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, winstderving, etc.). Bovendien kan Aquinos niet aansprakelijk worden gesteld voor dienstonderbrekingen van welke aard dan ook of voor schade als gevolg van deze onderbrekingen.


Toepasselijk recht

Deze website is onderworpen aan de wetten van Zwitserland, zonder rekening te houden met eventuele tegenstrijdige wettelijke bepalingen. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Büron.